Velkommen til Løjtegårdsvænge Grundejerforening

Foreningen varetager mere end 100 medlemmers interesser, og målet med disse sider er at give foreningens medlemmer information om foreningens virke.


Foreningens formål er:

  • At varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere, at vedligeholde de til ejendommene hørende veje og stier, legeplads og øvrige fællesarealer.

Bestyrelsens mission er bl.a.

  • At motivere til og skabe muligheder for godt naboskab og fremme fælleskabet og de spilleregler, som fællesskabet skal efterleve
  • At foretage enhver handling, der måtte have fælles positiv interesse for foreningens medlemmer.
  • At arbejde for fællesskabets beslutning om en plan for foreningens område, så dette er sikret mange år frem


Venlig hilsen
Bestyrelsen